Hafan > Gwybodaeth > Pwy di pwy?

Pwy di pwy?

Uwch Dim Arwain

Pennaeth: Ms Siân Humphreys

Dirprwy Bennaeth: Mrs Jemma Stevens

Cyd-lynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol: Miss Luned Evans

Dosbarthiadau

Meithrin (3-4 oed): Mrs Tracy Hughes

Derbyn (4-5 oed): Miss Joanie Thomas

Blwyddyn 1 (5-6 oed): Mrs Elinor Evans & Miss Lois Jones

Blwyddyn 2 (6-7 oed): Miss Luned Evans

Blwyddyn 3 (7-8 oed): Mrs Annest Williams

Blwyddyn 4 (8-9 oed): Miss Sian Evans

Blwyddyn 5 (9-10 oed): Mr Osian Edwards

Blwyddyn 6 (10-11 oed): Mrs Jemma Stevens

CPA: Miss Lois Jones

Cymorthyddion Grwpiau Magwraeth, Cyfnod Sylfaen a Chymorthyddion Addysg Arbennig:

Mrs Tracy Hughes

Mrs Gwenith Williams

Mrs Meinir Evans

Miss Vicky Woolway

Mrs Julie Parry

Mrs Manon Owen

Mrs Leanne Stokes

Mrs Thelmas Evans

Mrs Stephanie Pearson

Miss Niamh Gladstone

Miss Antonia Roberts

Mrs Rosina Lewis

Staff Ategol:

Ysgrifenyddes: Miss Delyth Wyn Jones

Gofalwr: Mrs Sandra Banks

Cogyddes: Ms Tracy Judd

Staff ategol gegin: Ms Rachel Pickett, Miss Amber Brooks