Hafan > Newyddion > WOW, yr Her Cerdded i'r Ysgol

WOW, yr Her Cerdded i'r Ysgol

poster gwybodaeth WOW, yr Her Cerdded i'r Ysgol

Rydym yn cymryd rhan yn WOW, yr Her Cerdded i'r Ysgol. Trwy cerdded/olwynio, beicio, sgwtera, neu Parcio a Cherdded i'r ysgol o leiaf unwaith yr wythnos, gall disgyblion ennill bathodyn ar ddiwedd pob mis!

Mae ein hysgol yn hyrwyddo teithio actif oherwydd mae'n helpu i gadw ein myfyrwyr yn hapus ac yn iach. Mae ymchwil yn dangos y gall bod yn actif helpu myfyrwyr i ganolbwyntio yn y dosbarth a chynyddu eu lefelau cyflawniad.

Trwy deithio’n actif, gall cymuned ein hysgol helpu i leihau nifer y cerbydau ar y ffyrdd o amgylch yr ysgol, gan ei gwneud yn fwy diogel i’r rhai sy’n cerdded ac yn beicio ac yn haws i drigolion. Mae llai o gerbydau yn golygu llai o lygredd aer gan arwain at aer glanach a helpu i frwydro yn erbyn newid hinsawdd.

WOW, yr Her Cerdded i'r Ysgol (PDF)


Pob Eitem Newyddion